Média

ALSTANET PARTNEREM MICROSOFTU

12. 7. 2012
Alstanet se stal certifikovaným partnerem společnosti Microsoft. Dosažená kompetence na úrovni Silver zaručuje zákazníkům kvalifikované odborníky a nejvyšší možnou kvalitu poskytovaných služeb v oblasti vývoje aplikací na platformě Microsoft.